Influence of Small Pilot on Main Injection in a Heavy-Duty Diesel Engine

Carlos Jorques Moreno, Ola Stenlåås, Per Tunestål

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of Small Pilot on Main Injection in a Heavy-Duty Diesel Engine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap