Influence of Small Pilot on Main Injection in a Heavy-Duty Diesel Engine

Carlos Jorques Moreno, Ola Stenlåås, Per Tunestål

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

13 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat