Influence of tidal dissipation on outcomes of binary–single encounters between stars and black holes in stellar clusters

Lucas Hellström, Abbas Askar, Alessandro A. Trani, Mirek Giersz, Ross P. Church, Johan Samsing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1695-1708
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volym517
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022 okt. 12

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här