Influence of tool material and tool wear on tool temperature in hard turning reconstructed via inverse problem solution

V. Kryzhanivskyy, V. Bushlya, O. Gutnichenko, R. M’Saoubi, J. E. Ståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

200 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of tool material and tool wear on tool temperature in hard turning reconstructed via inverse problem solution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering