Influence of variable oxygen concentration on the combustion derived release of radiocesium from boreal soil and peat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of variable oxygen concentration on the combustion derived release of radiocesium from boreal soil and peat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar