Influences of dietary adaption and source of resistant starch on short-chain fatty acids in the hindgut of rats.

Åsa Henningsson, Margareta Nyman, Inger Björck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

307 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influences of dietary adaption and source of resistant starch on short-chain fatty acids in the hindgut of rats.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap