Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1762 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap