Informal civil society initiatives in non-Western societies: mahallas in Uzbekistan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

154 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Informal civil society initiatives in non-Western societies: mahallas in Uzbekistan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences