Information Exchange within the area of tool design and sheet-metal-forming simulations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

380 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Information Exchange within the area of tool design and sheet-metal-forming simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap