Information management in industrial housing design and manufacture

Stefan Persson, Linus Malmgren, Helena Jonsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Information management in industrial housing design and manufacture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap