Information Processing in the Nervous System. On a Holistic Functional Organization Principle.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

231 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Information Processing in the Nervous System. On a Holistic Functional Organization Principle.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap