Information rate bounds in common-mode aided wireline communications

Thomas Magesacher, Per Ödling, Per Ola Börjesson, Shlomo Shamai (Shitz)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Information rate bounds in common-mode aided wireline communications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap