Information sources at play: the apparatus of knowledge production in contraceptive counselling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)278-298
TidskriftJournal of Documentation
Volym68
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Citera det här