Information, Switching Costs, and Consumer Choice: Evidence from Two Randomized Field Experiments in Swedish Primary Health Care

Anders Anell, Jens Dietrichson, Lina Maria Ellegård, Gustav Kjellsson

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

352 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Information, Switching Costs, and Consumer Choice: Evidence from Two Randomized Field Experiments in Swedish Primary Health Care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi