Infrared cameras in science education

Jesper Haglund, Fredik Jeppsson, Emil Melander, Ann-Marie Pendrill, Charles Xie, Konrad J. Schönborn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Infrared cameras can be used in science education. The technology suits open-ended thermodynamics laboratory exercises in higher education. School children engage in instant inquiry of thermal phenomena.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)150-152
Antal sidor3
TidskriftInfrared Physics & Technology
Volym75
DOI
StatusPublished - 2016 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Infrared cameras in science education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här