Infrared surface spectroscopy and surface optical reflectance for operando catalyst surface characterization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Infrared surface spectroscopy and surface optical reflectance for operando catalyst surface characterization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar