InGaAs Nanowire and Quantum Well Devices

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

50 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”InGaAs Nanowire and Quantum Well Devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi