Ingen given tidpunkt för att ge influensavaccin vid cytostatikaterapi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym114
Nummer8
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här