Inhibition of Galectins with Small Molecules

Christopher Öberg, Hakon Leffler, Ulf Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inhibition of Galectins with Small Molecules”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar