Inhibition of geranylgeranylation mediates sensitivity to CHOP-induced cell death of DLBCL cell lines.

Malin Ageberg, Karin Fjordén, Ola Lindén, Johan Linderoth, Mats Jerkeman, Kristina Drott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sökresultat