Inhibition of mammalian legumain by some cystatins is due to a novel second reactive site

Marcia Alvarez Fernandez, A J Barrett, Bengt Gerhartz, P M Dando, J Ni, Magnus Abrahamson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inhibition of mammalian legumain by some cystatins is due to a novel second reactive site”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar