Inhibition of splicing by serine-arginine rich protein 55 (SRp55) causes the appearance of partially spliced HIV-1 mRNAs in the cytoplasm

Anna Tranell, Susanne Tingsborg, Eva Maria Fenyö, Stefan Schwartz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We have previously shown that SRp55 inhibits splicing from HIV-1 exon 3, thereby generating partially spliced mRNAs encoding HIV-1 vpr. Here we show that SRp55 also inhibits splicing from HIV-1 exon 5 to generate HIV-1 vpu/env mRNA, albeit with lower efficiency. We also show that inhibition of HIV-1 splicing by SRp55 causes the appearance of partially spliced vpu, env and vpr mRNAs in the cytoplasm. SRp55 could also induce production of extracellular p24gag from a rev-defective HIV-1 provirus. These results indicate that SRp55 aids in the generation of partially spliced and unspliced HIV-1 mRNAs. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)82-91
TidskriftVirus Research
Volym157
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inhibition of splicing by serine-arginine rich protein 55 (SRp55) causes the appearance of partially spliced HIV-1 mRNAs in the cytoplasm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här