Inhibitor development in hemophiliacs: The roles of genetic versus environmental factors

Christine A. Lee, David Lillicrap, Jan Astermark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inhibitor development in hemophiliacs: The roles of genetic versus environmental factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap