Inhibitory effects of the sesquiterpene T‐cadinol on contractile responses in the isolated guinea‐pig ileum

Peter Zygmunt, Per Claeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Sammanfattning

The smooth muscle relaxing effect of the sesquiterpene T‐cadinol, isolated from scented myrrh (resin of Commiphora guidottii Chiov., Burseraceae), was investigated. The compound inhibited the contractile responses in the isolated guinea‐pig ileum to histamine, carbachol, Ba2+ and K+ in a concentration dependent and reversible manner. The antagonism of the receptor‐mediated contractions induced by histamine and carbachol was not of a competitive type. The contractions induced by Ba2+‐ and K+ were somewhat more sensitive to the action of T‐cadinol than the receptor mediated contractions. It is suggested that the compound may interfere with a step of the contraction sequence common to all four spasmogens.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)142-144
Antal sidor3
TidskriftPhytotherapy Research
Volym5
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 1991 jun
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inhibitory effects of the sesquiterpene T‐cadinol on contractile responses in the isolated guinea‐pig ileum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här