Inhomogeneous Diophantine approximation and angular recurrence of polygonal billards

Jörg Schmeling, Serge Troubetzkoy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)295-309
TidskriftMat Sbornik
Volym194
Nummer2
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här