Inhomogeneous potentials, Hausdorff dimension and shrinking targets

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning


Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-37
Antal sidor37
TidskriftAnnales Henri Lebesgue
Volym2
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematisk analys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inhomogeneous potentials, Hausdorff dimension and shrinking targets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här