n-abelian and n-exact categories

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”n-abelian and n-exact categories”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik