Initial experiments concerning quantum information processing in rare-earth-ion doped crystals

Mattias Nilsson, Lars Rippe, Nicklas Ohlsson, Tomas Christiansson, Stefan Kröll

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingForskningPeer review

47 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Initial experiments concerning quantum information processing in rare-earth-ion doped crystals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi