Initial person reference in providence island sign language

Rehana Omardeen, Kate Mesh, Markus Steinbach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Initial person reference in providence island sign language”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap