Initial stability of ankle arthrodesis with three-screw fixation. A finite element analysis

A Alonso-Vazquez, Henrik Lauge-Pedersen, Lars Lidgren, M Taylor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Initial stability of ankle arthrodesis with three-screw fixation. A finite element analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap