Initiating a European Turn in Swedish Crime Fiction: Negotiation of European and National Identities in Mankell's The Troubled Man

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)56-78
TidskriftScandinavica - International Journal of Scandinavian Studies
Volym51
Nummer1
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här