Innate biology versus lifestyle behaviour in the aetiology of obesity and type 2 diabetes: the GLACIER Study.

Alaitz Poveda, Robert Koivula, Shafqat Ahmad, Inês Barroso, Göran Hallmans, Ingegerd Johansson, Frida Renström, Paul Franks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We compared the ability of genetic (established type 2 diabetes, fasting glucose, 2 h glucose and obesity variants) and modifiable lifestyle (diet, physical activity, smoking, alcohol and education) risk factors to predict incident type 2 diabetes and obesity in a population-based prospective cohort of 3,444 Swedish adults studied sequentially at baseline and 10 years later.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)462-471
TidskriftDiabetologia
Volym59
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Innate biology versus lifestyle behaviour in the aetiology of obesity and type 2 diabetes: the GLACIER Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här