Innebär slopade fåmansföretagsregler för fåmansföretag en förbättring av företagsklimatet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)179-186
TidskriftSkattenytt
Volym2000
Utgåva4
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här