Innovative Gliadin/Glutenin and Modified Potato Starch Green Composites: Chemistry, Structure, and Functionality Induced by Processing

Faraz Muneer, Mariette Andersson, Kristine Koch, Mikael S. Hedenqvist, Mikael Gällstedt, Tomás S. Plivelic, Carolin Menzel, Larbi Rhazi, Ramune Kuktaite

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Innovative Gliadin/Glutenin and Modified Potato Starch Green Composites: Chemistry, Structure, and Functionality Induced by Processing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap