Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

2655 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs
och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som
organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang
Undertitel på värdpublikationutbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
RedaktörerAnders Persson, Roger Johansson
UtgivningsortHelsingborg
FörlagInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Sidor391-412
ISBN (elektroniskt)978-91-7473-863-6
ISBN (tryckt)978-91-7473-862-9
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här