Inre prat

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Med hjälp av den amerikanske sociologen Norbert Wiley försöker jag beskriva inre tal på ett sociologiskt och socialpsykologiskt sätt. Inre tal består av ord eller indikerade ord, kondenserade och fragmentariska repliker, och det befolkar vårt inre med både förflutna och framtida röster från det samhälle som vi lever i. Det påminner oss om att vi inte är determinerade i våra handlingar utan snarare övervägande och begrundande varelser, och det fungerar som ett slags uttolkare av en vidare och mer ogripbar medvetandeström.

De exempel jag tar fasta på handlar om malande respektive peppande ord – det inre prat som kritiserar eller lyfter oss – samt identitetsgivande ritualer i vårt inre som hakar fast i eller tar spjärn mot det som sägs eller antyds i det yttre samhället, det vill säga i våra grupper och situationer. Kamper i samhället blir på så sätt även kamper i människors inre. De sociala miljöernas tysta röster blir inre röster som vi dagligen tampas med.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationÖgonblick
Undertitel på värdpublikationEn vänbok till Anders Persson om människor och deras möten
RedaktörerIngrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström
FörlagLund University (Media-Tryck)
Kapitel16
Sidor259-270
Antal sidor11
StatusPublished - 2021

Publikationsserier

NamnLund Studies of Educational Sciences
FörlagMedia-Tryck
ISSN (tryckt)2002-6323

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Citera det här