InSb-TiOPc interfaces: Band alignment, ordering and structure dependent HOMO splitting

B. Brena, P. Palmgren, K. Nilson, Shun Yu, Franz Hennies, B. Agnarsson, A. Onsten, M. Mansson, M. Gothelid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”InSb-TiOPc interfaces: Band alignment, ordering and structure dependent HOMO splitting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi