Insects and other invertebrate remains from the coffin of a 17th century bishop in Lund Minster, S Sweden

Christoffer Fägerström, Philip Buckland, Geoffrey Lemdahl, Per Karsten, Per Lagerås, Andreas Manhag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

486 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insects and other invertebrate remains from the coffin of a 17th century bishop in Lund Minster, S Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap