Insensitivity to atorvastatin is associated with increased accumulation of intracellular lipid droplets and fatty acid metabolism in breast cancer cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insensitivity to atorvastatin is associated with increased accumulation of intracellular lipid droplets and fatty acid metabolism in breast cancer cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science