Insensitivity to atorvastatin is associated with increased accumulation of intracellular lipid droplets and fatty acid metabolism in breast cancer cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat