Inside-t: A groundwater contamination transport model for sustainability assessment in remediation practice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inside-t: A groundwater contamination transport model for sustainability assessment in remediation practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap