Insidesaktivism som en strategi att kontrollera produktionsmedlen? - Ett exempel från skogsbruket

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

121 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I artikeln integreras begreppet insidesaktivism med det bredare begreppet rent-seeking och insikter i hur transaktionskostnaderna är avgörande för hur produktion organiseras. Ansatsen är att förstå vilken roll insidesaktivismen spelar för produktionens organisering. För att uppnå detta konstrueras en modell över produktionens organisering som utgår från konsumenten som avgörande aktör och där insidesaktivism ingår som en av flera möjliga strategier för konsumenten att komma i åtkomst av önskad konsumtion. I arbetet utnyttjas som exempel aktuella konflikter i Sverige om hur skogsbruket ska bedrivas, vilket möjliggör en mer konkret framställning av den framtagna modellen samt ger vissa insikter i konflikternas natur. Med hjälp av modellen kan också insidesaktivsmens troliga effekter diskuteras, med utgångspunkt i den aktuella konflikten, och det konstateras att det finns tre olika slags risker med insidesaktivism, risker ur perspektiven av samhällsekonomisk effektivitet respektive demokratiska och rättsliga principer.
Originalspråksvenska
UtgivareReal Estate Science, Department of Technology and Society, Lund University
StatusPublished - 2021 maj 20

Publikationsserier

NamnWorking papers
FörlagReal Estate Science
Nr.1
Volym2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Insidesaktivism
  • Myndighetsaktivism
  • Public choice
  • Byråkrati
  • Tjänstemän

Citera det här