Instrumenty polityki w zakresie gospodarki odpadami: Trzy przypadki I implikacje dla polskich miast i gmin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Policy instruments for waste: three case studies and implication to Polish municipalities
Originalspråkpolska
TidskriftRecykling
Volym11
Nummer83
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här