Insufficient mixing of thawed serum samples leading to erroneous results–experience from a field study and use of a correction procedure

Ulf Ekström, Jenny Apelqvist, Erik Hansson, Theo Bodin, David H. Wegman, Magnus Abrahamson, Kristina Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insufficient mixing of thawed serum samples leading to erroneous results–experience from a field study and use of a correction procedure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap