Insulin-like growth factor 1 gene transfer for sporadic Alzheimer's disease: New evidence for trophic factor mediated hippocampal neuronal and synaptic recovery-based behavior improvement

María Florencia Zappa Villar, Juliette López Hanotte, Rosana Crespo, Joaquín Pardo, Paula Cecilia Reggiani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insulin-like growth factor 1 gene transfer for sporadic Alzheimer's disease: New evidence for trophic factor mediated hippocampal neuronal and synaptic recovery-based behavior improvement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap