Insulin release and pancreatic insulin is reduced in young prediabetic BB rats

A. Svenningsen, T. Dyrberg, H. Markholst, C. Binder, A. Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insulin release and pancreatic insulin is reduced in young prediabetic BB rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap