Integrating All-Atom and Coarse-Grained Simulations - Toward Understanding of IDPs at Surfaces

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Integrating All-Atom and Coarse-Grained Simulations - Toward Understanding of IDPs at Surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap