Integrating All-Atom and Coarse-Grained Simulations - Toward Understanding of IDPs at Surfaces

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat