Integrating climate change adaptation into municipal planning and governance: A guideline

Bidragets översatta titel : Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering: En guide

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

23 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den här guiden ger lokala politiker och tjänstemän ett processorienterat verktyg för att stärka förankringen (integrationen) av klimatanpassning i relevanta sektorer av kommunal verksamhet, med syftet att främja en hållbar stadsutveckling. Den kan därför ses som ett instrument för att vägleda en integrationsprocess. Guiden presenterar systematiskt de nivåer och områden där förankring av klimatanpassning är viktigt, och möjliggör på så sätt planering och bedömning av eventuella åtgärder.

Guidens format följer de tre nivåer som identifierats som centrala för integrationen av klimatanpassning:
I. Lokal nivå (operativa åtgärder på plats/ områdesnivå).
II. Institutionell nivå (strategiska åtgärder inom kommunens administration och ledning).
III. Inter‐institutionell nivå (strategiska åtgärder för samverkan med externa aktörer). Se figuren.

Den fjärde delen av guiden är en analysmall som kan användas för att granska kommunens åtgärder på nivåerna I‐III. Analysmallen består av två tabeller. I den första tabellen kan det egna arbetet placeras in för att se var framsteg har gjorts – och på vilka områden det finns behov av vidare åtgärder. Den andra tabellen kan sedan användas för att systematiskt planera de åtgärder som identifierats som nödvändiga för den fortsatta integreringen av klimatanpassningsfrågan i kommunens verksamhet och planering.
Bidragets översatta titel Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering: En guide
Originalspråkengelska
UtgivareUniversity College London (UCL) Hazard Centre
Antal sidor17
Volym31
StatusPublished - 2015

Publikationsserier

NamnWorking Paper Series of the University College London (UCL) Hazard Centre
Volym31

Bibliografisk information

The guideline is available in English, Swedish and German

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Studier av offentlig förvaltning
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering: En guide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här