Integration and differentiation of brain-derived precursor cells transplanted to developing normal and mutant rhodopsin transgenic rats

Maria Thereza Perez, Anita Blixt Wojciechowski, Ulrica Englund Johansson, Cecilia Lundberg, Klas Wictorin, Karin Warfvinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S780-S780
TidskriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volym42
Utgåva4
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här